Artikkeli: Sukupuolen moninaisuus fysioterapiassa

Tämä Maarit Huuskan artikkeli käsittelee sukupuolivähemmistöjen erityistarpeita psykofyysisessä fysioterapiassa. Hän pohtii myös työntekijän oman kasvutarinan merkitystä sukupuolen moninaisuuden kohtaamisessa. Artikkeli on julkaistu Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistyksen PSYFY-lehdessä 3/2019.